Strona Główna

Lista fiszek, które zmieściły się w alokacji w naborze 18.07.2023 znajduje się TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki zgodnie z wytycznymi RPO WSL – WUP dotyczącymi zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2023 Regulaminem naboru do projektu przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie.” z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023.


Informujemy, iż w naborze 18.07.2023 została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie.”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.


W związku z uwolnieniem środków, 18 lipca br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. Podmiotowy System Finansowania. Śląskie (fiszka CSD) rozpocznie się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.  Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 100 000 zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim. (wg Regulaminu naboru)

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie (fiszka CSD)” z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2023 Regulaminem naboru do projektu przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 16.05.2023.

Lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 25.05.2023)

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 29.05.2023. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 16.05.2023.

Lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 22.05.2023)

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 24.05.2023. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


W związku z uwolnieniem środków, 16 maja br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 150 000 zł.

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” muszą zostać zakończone do dnia 31.08.2023.


Informujemy, że alokacja w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” została wyczerpana.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.

Zgodnie z Regulaminem Naboru do Projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF: Pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo – po uwolnieniu się oszczędności – do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

site paris sportif avec paypal est une méthode de paiement populaire pour les joueurs aux casinos en ligne.

Lista fiszek w naborze ciągłym, który rozpoczął się 14.03.2023r. Kolorem zielonym oznaczone są fiszki, które zmieściły się w alokacji. Kolorem niebieskim oznaczone są fiszki z listy rezerwowej.  W razie uwolnienia środków Operator skontaktuje się z Przedsiębiorcami znajdującymi się na liscie rezerwowej w kolejności zgłoszeń.


Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” muszą zostać zakończone do dnia 31.08.2023.


Informujemy, iż alokacja w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSDnie została wyczerpana. Zapraszamy do składania fiszek (data publikacji 22.03.2023)


W związku z uwolnieniem środków, 14 marca br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w trybie ciągłym.

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki zgodnie z wytycznymi RPO WSL – WUP dotyczącymi zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 1 000 000,00 zł.

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” muszą zostać zakończone do dnia 31.08.2023.


Aktualny harmonogram naborów w 2023 dostępny jest na TUTAJ


Informujemy, że w dniu 12.12.2022 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.


W związku z uwolnieniem środków, 6 grudnia br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w trybie ciągłym.

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 700 000,00 zł.

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” muszą zostać zakończone do dnia 30.06.2023.


Lista fiszek, które zmieściły się w alokacji w naborze 11.10.2022 znajduje się TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki zgodnie z wytycznymi RPO WSL – WUP dotyczącymi zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Informujemy, iż w naborze 11.10.2022r. została wyczerpana alokacja w projekcie „Podmiotowy System Finanowania. Śląskie”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek.


W związku z uwolnieniem środków, 11 października br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w trybie ciągłym.

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 750 000,00 zł.

Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” muszą zostać zakończone do dnia 31.03.2023.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 28.06.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 07.07.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do dnia 11.07.2022 do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 28.06.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 04.07.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 28.06.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 06.07.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 07.06.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 17.06.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do dnia 21.06.2022 do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 07.06.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 10.06.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 07.06.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 14.06.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Informujemy, iż w naborze 10.maja 2022 dokumenty wszystkich przedsiębiorców, którzy złozyli fiszkę mieszczącą się w alokacji, wpłynęły do Operatora. Żadna fiszka z listy rezerwowej nie uzyskała dofinansowania. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 18.05.2022)


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 10.05.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 12.05.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 10.05.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 16.05.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.Publikujemy ostateczną listę fiszek w naborze 12.04.2022. Ostateczna lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 26.04.2022)

Dokumenty zgłoszeniowe (dot. firm z listy rezerwowej) należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 28.04.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.


Publikujemy podstawową listę fiszek w naborze 12.04.2022.

Podstawowa lista fiszek dostępna jest TUTAJ (data publikacji listy 19.04.2022)

Na liście fiszek nie zostały uwzględniony fiszki złożone 12.04.2022 przed godz. 8.00 (liczy się data i godzina doręczenia), po godz. 15.00 w dniach naboru oraz fiszki złożone podwójnie lub wielokrotnie (Uchwała KS PSF z dn. 19.08.2021).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w ramach dostępnej wartości dofinansowania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy na stronie internetowej Operatora.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu: Zabrze ul. Stalmacha 20 do dnia 22.04.2022. Biuro Projektu jest czynne od 8.30 – 16.30.

Ostateczna lista fiszek zostanie opublikowana w najbliższych dniach, prosimy o sprawdzanie strony internetowej projektu.


Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSDwznowione zostaną nabory fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych:

12-15 kwietnia 2022: alokacja 500 000 PLN
10-13 maja 2022: alokacja 500 000 PLN
7-10 czerwca 2022: alokacja 500 000 PLN
28 czerwca – 1 lipca 2022: alokacja 500 000 PLN

Nabory skierowane do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Rozpoczęcie każdego naboru – godzina 8:00:00.

Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” muszą zostać zakończone do dnia 31.12.2022.


Informujemy, iż dokumenty wysyłane do Biura Projektu jako przesyłka „za pobraniem” nie zostaną odebrane.


Harmonogram naborów na 2022 dostępny jest TUTAJ


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podejścia do tematu uwzględnia / nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, WUP Katowice opracował Instrukcję w tym zakresie. Instrukcja ma charakter pomocniczy dla Usługodawców przy opracowaniu Kart usług. Instrukcja dostępna jest TUTAJ


Informujemy, że w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” zostały wyczerpane środki na dotacje na usługi rozwojowe, tym samym nabór od 27.04.2021 do 30.04.2021 był ostatnim naborem w projekcie.


Ostateczna lista fiszek w naborze 27.04.2021 – 30.04.2021 Lista do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (dotyczy tylko przedsiębiorców z listy rezerwowej) należy dostarczyć do 13.05.2021 pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8.30 – 16.30

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 27.04.2021 – 30.04.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 27-30.04.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 27.04.2021 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista fiszek w naborze 27.04.2021 – 30.04.2021 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 07.05.2021 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Informujemy, że w związku z bardzo dużą ilością składanych przesyłanych do Operatorów fiszek oraz potrzebą dodatkowej krzyżowej weryfikacji liczby fiszek przekazanych do Operatora w celu uniknięcia sytuacji pominięcia jakiejkolwiek fiszki, publikacja list rankingowych w ramach PSF przez Operatorów może ulec wydłużeniu. Szczegóły znajdują się TUTAJ


Uprzejmie informujemy, iż za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nabór w terminie 27.04 – 30.04 będzie otwarty dla wszystkich przedsiębiorców.


W związku z awarią platformy SEKAP, w wyniku której anulowane zostały nabory PSF rozpoczynające się 23 oraz 30 marca 2021, zwiększona została alokacja w najbliższym naborze do projektów PSF. Alokacja w naborze 27.04-30.04.2021 w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” będzie wynosiła 2.000.000 zł.Szczegóły informacji znajdują się TUTAJ


W dniu 30.03.2021 r. wystąpiła awaria systemu związana z brakiem odpowiedzi ze strony witryny www.sekap.pl. Z uwagi na powyższe, wszystkie przeprowadzone w tym dniu nabory w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania zostają anulowane. Termin powtórzenia naborów w kolejnych rundach zostanie przekazany w odrębnej informacji. Szczegóły informacji znajdują się TUTAJ


Ostateczna lista fiszek w naborze 02.03.2021 – 05.03.2021 Lista do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (dotyczy tylko przedsiębiorców z listy rezerwowej) należy dostarczyć do 17.03.2021 pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8.30 – 16.30


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 02.03.2021 – 05.03.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 02.03 – 05.03.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed godziną rozpoczęcia naboru, tj. przed godz. 8.00, i po godz. 15.00 oraz podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP  nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista fiszek w naborze 02.03.2021 – 05.03.2021 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe muszą wpłynąć do 11.03.2021 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8.30 – 16.30


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 02.02.2021 – 05.02.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w rundzie naboru 02.02-05.02.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 02.02.2021 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Ostateczna lista fiszek w naborze 02.02.2021 – 05.02.2021 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 11.02.2021 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8.30 – 16.30


Ostateczna lista fiszek w naborze 05.01.2021 – 08.01.2021 Lista do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (dotyczy tylko przedsiębiorców z listy rezerwowej) należy dostarczyć do 20.01.2021 pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 05.01.2021 – 08.01.2021 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 05.01-08.01.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 05.01.2021 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP oraz fiszki przedsiębiorców, którzy juz korzystali z systemu PSF, nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista fiszek w naborze 05.01.2021 – 08.01.2021 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 13.01.2021 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 08.12.2020 – 11.12.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w rundzie naboru 08.12 – 11.12.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 08.12.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście.

Ostateczna fiszek w naborze 08.12.2020 – 11.12.2020 dostępna jest TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej należy dostarczyć do 16.12.2020 pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze


Harmonogram naborów na 2021 r. – strona WUP


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 17.11.2020 – 20.11.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w rundzie naboru 17.11 – 20.11.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 17.11.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru nie zostały uwzględnione na liście.

Ostateczna fiszek w naborze 17.11.2020 – 20.11.2020 dostępna jest TUTAJ

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej należy dostarczyć do 25.11.2020 pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze! UWAGA ! Anulowanie naboru fiszek PSF z dnia 10 listopada 2020 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuję, że w wyniku wystąpienia problemów z funkcjonalnością  reCaptcha na platformie SEKAP, a co za tym idzie brakiem możliwości złożenia fiszki, nabory fiszek rozpoczęte w dniu dzisiejszym tj. 10 listopada 2020 roku w ramach projektów PSF: „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD) oraz „Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania” (CSD 2) zostają anulowane. 

Przedmiotowe nabory zostaną powtórzone w dniu 17.11.2020 roku.


Ostateczna lista fiszek w naborze 13.10.2020 – 16.10.2020 Lista do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (dotyczy tylko przedsiębiorców z listy rezerwowej) należy dostarczyć do 27.10.2020 pocztą, kurierem lub osobiście na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 13.10.2020 – 16.10.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 13.10 – 16.10.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 13.10.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista fiszek w naborze 13.10.2020 – 16.10.2020 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe muszą wpłynąć do 21.10.2020 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 32 278 65 31


Ostateczna lista fiszek w naborze 15.09.2020 – 18.09.2020 Lista do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (dotyczy tylko przedsiębiorców z listy rezerwowej) należy dostarczyć na należy przesłać do 30.09.2020 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 15.09.2020 – 18.09.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 15.09-18.09.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 15.09.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP oraz fiszki przedsiębiorców, którzy juz korzystali z systemu PSF, nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista fiszek w naborze 15.09.2020 – 18.09.2020 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 23.09.2020 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Wytyczne dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 18.08.2020 – 21.08.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków w rundzie naboru 18-21.08.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 18.08.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Ostateczna lista fiszek w naborze 18.08.2020 – 21.08.2020 Lista do pobrania

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 26.08.2020 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że do odwołania Punkty Obsługi Przedsiębiorcy są nieczynne.

We wszystkich sprawach związanych z udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy: psf@dr-kurnicki.eu  lub telefoniczny z koordynatorem projektu Dr Piotrem Kurnickim pod nr tel. 501 70 98 98.

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Ostateczna lista fiszek w naborze 21.07.2020 – 24.07.2020 Lista do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (dotyczy tylko przedsiębiorców z listy rezerwowej) należy dostarczyć na należy przesłać do 04.08.2020 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98


Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru 21.07.2020 – 24.07.2020 r.

Zgodnie z §2 Regulaminu naboru do projektu publikujemy podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 21-24.07.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP.

Fiszki wniosków dostarczone  przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 21.07.2020 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru lub podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista fiszek w naborze 21.07.2020 – 24.07.2020 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 29.07.2020 pocztą, kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Biurze Projektu w Zabrzu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 501 70 98 98Lista fiszek w naborze 23.06.2020 – 26.06.2020 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że w ramach naboru od 23.06 do 26.06.2020 wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 03.07.2020 pocztą/kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze


Lista fiszek w naborze 26.05.2020 – 29.05.2020 dostępna jest TUTAJ

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że w ramach naboru od 26.05 do 29.05.2020 wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać w formie skanu na adres: skanypsf@dr-kurnicki.eu lub przesłać pocztą/kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie PDF:

 1. Wydrukowana fiszka wniosku z SEKAP.
 2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z SEKAP.
 3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy.
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Wydruk dokumentu rejestrowego (CEIDG lub KRS).
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
 8. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS.
 9. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US.
 10. Formularze dotyczące osób kierowanych na usługi rozwojowe.
 11. Zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 12. Karty usług, wygenerowana/e z Bazy Usług Rozwojowych.
 13. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania.
 14. Oświadczenie o samozatrudnieniu

W tytule maila prosimy wpisać: nabór 26.05, nazwę przedsiębiorcy i NIP

Dokumenty należy przesłać do 2 czerwca 2020.


Aktualny harmonogram naborów w ramach PSF znajduje sie TUTAJ


Informujemy, iż 28.04.2020 została wyczerpana alokacja w bieżącym naborze. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie wysyłania fiszek w bieżącym naborze.

Lista fiszek w naborze 28.04.2020 – 30.04.2020 dostępna jest TUTAJ


W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że w ramach najbliszego naboru od 28.04 do 30.04.2020 wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać w formie skanu na adres: skanypsf@dr-kurnicki.eu lub przesłać pocztą/kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie PDF:

 1. Wydrukowana fiszka wniosku z SEKAP.
 2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z SEKAP.
 3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy.
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Wydruk dokumentu rejestrowego (CEIDG lub KRS).
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
 8. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS.
 9. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US.
 10. Formularze dotyczące osób kierowanych na usługi rozwojowe.
 11. Zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 12. Karty usług, wygenerowana/e z Bazy Usług Rozwojowych.
 13. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania.

W tytule maila prosimy wpisać: nabór kwiecień 2020, nazwę przedziębiorcy i NIP

Dokumenty należy przesłać do 4 maja 2020.Instrukcja składania fiszki dostępna jest TUTAJ


Lista fiszek w naborze 31.03.2020 – 03.04.2020 dostępna jest TUTAJ


W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie całego kraju informujemy, że w ramach najbliszego naboru od 31.03.2020 do 03.04.2020 wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać w formie skanu na adres: skanypsf@dr-kurnicki.eu lub przesłać pocztą/kurierem na adres biura projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp. k., ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze

Prosimy o zeskanowanie dokumentów w formacie PDF:

 1. Wydrukowana fiszka wniosku z SEKAP.
 2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z SEKAP.
 3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy.
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Wydruk dokumentu rejestrowego (CEIDG).
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
 8. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS.
 9. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US.
 10. Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową.
 11. Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 12. Karta/y usługi, w której/ych będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana/e z Bazy Usług Rozwojowych.
 13. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania
 14. Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF

W tytule maila nalezy wpisać: nabór marzec 2020, nazwę przedziębiorcy i NIP


Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w Bazie Usług Rozwojowych. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków. Czytaj więcej

instrukcja_wypelniania_Karty_Uslugi_zdalnej.pdf

wytyczne_dotyczace_uslugi_zdalnej.pdf


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 16 marca do odwołania Biuro Projektu i Punkty Obsługi Przedsiębiorcy będą nieczynne.

W sprawie podpisania umów o dofinansowanie i w innych pilnych sprawach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, dr Piotrem Kurnickim pod nr tel. 501 70 98 98, dotacje@dr-kurnicki.eu


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 31 marca 2020 roku fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępna jest TUTAJ


Lista fiszek w naborze 03.03.2020 – 06.03.2020 dostępna jest TUTAJ


Komunikat dotyczący naborów dedykowanych dla osób samozatrudnionych

Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym.

Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników.

Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. wsparcie w ramach naborów przeznaczonych dla samozatrudnioonych.

W związku z powyższym w ramach ww. naborów dedykowanych wprowadzone zostało obligatoryjne Oświadczenie o samozatrudnieniu.

Wzór oświadczenia oraz informacje nt. naborów dedykowanych dla osób samozatrudnionych znajdują się TUTAJ


Lista fiszek w naborze 04.02.2020 – 07.02.2020 dostępna jest TUTAJ


Informujemy, iż 04.02.202 została wyczerpana alokacja w bieżącym naborze. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie wysyłania fiszek w bieżącym naborze.


Lista fiszek w naborze 07.01.2020 – 12.01.2020 dostępna jest TUTAJ


Harmonogram naborów na 2020 – strona WUP


Lista fiszek w naborze 20.09.2019 – 25.08.2019 dostępna jest TUTAJ


Informujemy, iż 20.08.2019 została wyczerpana alokacja w bieżącym naborze. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie wysyłania fiszek w bieżącym naborze.


Informujemy, że od 30 lipca 2019 nabory fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych będą rozpoczynać się we wtorki.

Harmnogram naboru obowiązujący od 30 lipca 2019 jest dostępny TUTAJ


Informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 30 lipca 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WUP.


Lista fiszek w naborze 22.07.2019 – 26.07.2019 dostępna jest TUTAJ


Informujemy, iż 22.07.2019 została wyczerpana alokacja w bieżącym naborze. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie wysyłania fiszek w bieżącym naborze.


Inofrmujemy o podziale godzin naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w naborze 22.07 – 28.07.2019

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ


Lista fiszek w naborze od 01.07.2019 dostępna jest TUTAJ


Informujemy,iż 01.07.2019 została wyczerpana alokacja w bieżącym naborze. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o zaprzestanie wysyłania


Inofrmujemy o nowych zasadach naboru Fiszek PSF, które zostaną zastosowane w poniedziałek 01.07.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uwaga___podzial_godzin_naboru_fiszek_wnioskow_o_dofinansowanie_uslug_rozwojowych_20190627


W związku z niezależną od WUP Katowice koniecznością przesunięciem naboru Fiszek PSF zaplanowanego w okresie 24-30.06.2019 roku na 1-7.07.2019 r. informuję, iż:

 • usługi rozwojowe zaczynające się od 24-31.08.2019 r. będą kwalifikowane w naborze prowadzonym od 1.07.2019 r.
 • zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30.06.2019 roku ale straciły ważność, będą respektowane w naborze prowadzonym od 1.07.2019 r.

w związku z nadal trwającą awarią systemu SEKAP, nabór fiszek PSF zostaje przesunięty na poniedziałek 01.07 od godziny 8.00.

Skip to content