Dodatkowe informacje

Informacje podatkowe związane z dofinansowaniem usług rozwojowych w systemie PSF.

Dofinansowanie usług rozwojowych (np. dla mikro firm jest to 80 %) będące pomocą de minimis, nie może być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy korzystającego z usług rozwojowych.

Wkład własny wnoszony przez przedsiębiorcę (np. dla mikro firm jest to 20 %) jako wydatek na podniesie kwalifikacji przedsiębiorcy lub jego pracowników, jeśli jest związany z uzyskaniem przychodu, co do zasady może być zaliczony w koszty uzyskania przychodu danego przedsiębiorcy. Operator projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”, tj. Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki spółka komandytowa ze względu na różną specyfikę podmiotów korzystających ze wsparcia w systemie PSF jak i zmienność przepisów podatkowych zaleca każdorazowe konsultowanie wykwalifikowanych księgowych lub licencjonowanych doradców podatkowych w sprawie zaliczania w koszty działalności gospodarczej wkładu własnego; tym samym operator, tj. Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki spółka komandytowa nie może przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności z powodu błędnego księgowania lub nieuprawnionego odliczania od podatku ww. wkładu własnego przez przedsiębiorców, korzystających z usług rozwojowych w ramach systemu PSF.

Skip to content