Dokumenty do pobrania

Dokumenty obowiązujące od 17.01.2022

Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 17.01.2022Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy do projektu (obowiązuje od 17.01.2022) Pobierz plik

Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę (obowiązuje od 17.01.2022) Pobierz plik

Oświadczenie dotyczące podatku VAT(obowiązuje od 17.01.2022Pobierz plik

Karta weryfikacji dokumentów(obowiązuje od 17.01.2022Pobierz plik

Umowa  (obowiązuje od 17.01.2022)Pobierz plik

Instrukcja składania fiszek (obowiązuje od 17.01.2022)Pobierz plik

Instrukcja dotycząca podatku VAT w kartach usług i umowie wsparcia (obowiązuje od 17.01.2022) Pobierz plik


Dokumenty obowiązujące od 12.07.2021

Formularz zgłoszeniowy przedsiebiorcy do projektu (obowiązuje od 12.07.2021) Pobierz plik

Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązuje od 12.07.2021) Pobierz plik


Dokumenty obowiązujace od 16.11.2020

Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 16.11.2020Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy do projektu (obowiązuje od 16.11.2020)Pobierz plik

Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązuje od 16.11.2020Pobierz plik

Karta weryfikacji dokumentów (obowiązuje od 16.11.2020)Pobierz plik

UmowaPobierz plik(obowiązuje od 16.11.2020)


Dokumenty obowiązujace od 30.06.2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1045/126/VI/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych Pobierz plik

Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 30.06.2020Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy do projektu (obowiązuje od 30.06.2020)Pobierz plik

Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązuje od 30.06.2020Pobierz plik

Wzór oświadczenia dla osób samozatrudnionych znajduje się (obowiązuje od 30.06.2020) TUTAJ

Karta weryfikacji dokumentów (obowiązuje od 30.06.2020)Pobierz plik


UmowaPobierz plik (obowiązuje od 30.06.2020 r.)

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych obowiązuje od 30.06.2020 Pobierz plik


Instrukcja składania fiszki (obowiązuje od 30.06.2020)Pobierz plik

Wzór podstawowej listy fiszek (obowiązuje od 30.06.2020Pobierz plik

Wzór ostatecznej listy fiszek (obowiązuje od 30.06.2020Pobierz plik

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym obowiązuje od 30.06.2020 Pobierz plik

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne pozostają bez zmianZarząd Województwa, w drodze Uchwały nr 913/40/VI/2019 z dnia 08.05.2019 roku, przyjął aktualizację „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim„.

Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował, że od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe warunki dofinansowania usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowychPobierz plik

Informujemy, że nastąpiła zmiana sposobu naboru wniosków w ramach PSF, która zaczęła obowiązywać od 13.05.2019 roku. Pełna informacja na ten temat jest dostępna pod adresem:

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509

Poniżej adres wzorów zaktualizowanych dokumentów PSF, które zaczną obowiązywać od 13.05.2019 roku:

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dokumenty_rekrutacyjne_podmiotowego_systemu_finansowania_obowiazujace_od_13_maja_2019_20190510

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 21.08.2019 r.)  Pobierz plik

Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 26.07.2019 r. do 20.08.2019 r.)  Pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Pobierz plik

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE w odniesieniu do roku, w którym Beneficjent pomocy ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obowiązuje od 24.06.2019Pobierz plik

Załącznik nr 10 Imienna lista miast średnich województwa śląskiego oraz Imienna lista miast średnich województwa śląskiego tracących funkcje społeczno-gospodarczePobierz plik

Oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych operatorów PSF w woj. śląskim (obowiązuje od 26.11.2018)Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy do projektu (obowiązuje od 21.08.2019 r.)Pobierz plik

Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązuje od 18.03.2019 r.Pobierz plik

Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF (obowiązuje od 1.04.2019 r.Pobierz plik

Wzór pełnomocnictwa (obowiązuje od 1.04.2019 r.Pobierz plik

Wzór oświadczenia dla osób samozatrudnionych znajduje się TUTAJ

Umowa i dokumenty do rozliczenia dotacji

UmowaPobierz plik (obowiązuje od 21.08.2019 r.)

Wzór zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowejPobierz plik

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowychPobierz plik

Dokumenty pomocnicze

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowymPobierz plik

Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych Pobierz plik

Karta weryfikacji dokumentów Pobierz plik

Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych  – baza wiedzy PARP

Instrukcja Użytkownika Bazy: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser

Najczęściej zadawany pytania http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq

Zmienna kwota przeliczeniowa: 7 500 PLN

Skip to content